Velkommen til Et sted å være ung (UngHus)


De siste tre årene har vi sammen med lokal ungdom i Oslo, Moss, Drammen og Tromsø utforsket hva som skal til for å lage gode ungdomssteder.

………

Hvordan kan unge best være medforskere og medvirkere når man skal etablere, utvikle og evaluere steder for ungdom?

Les mer om prosjektet her

Velkommen til Husmanualen

Vi utvikler en digital ressurs for ungdomsmedvirkning. Trykk her hvis du er nysgjerrig og vil teste den ut.

……….


Hvorfor bør ungdom involveres i utviklingen av ungdomssteder? Se filmen om huset i Stensparken, Oslo

Vil du vite mer om medvirkning og hvordan du kan få til en endring i ditt nabolag? Les mer her


…………………

…………