Velkommen til Et sted å være ung (UngHus)


De siste tre årene har vi sammen med lokal ungdom i Oslo, Moss, Drammen og Tromsø utforsket hva som skal til for å lage gode ungdomssteder.


Velkommen til Husmanualen

Vi utvikler en digital ressurs for ungdomsmedvirkning. Trykk her hvis du er nysgjerrig og vil teste den ut.

………

Hvorfor bør ungdom involveres i utviklingen av ungdomssteder? Se filmen om huset i Stensparken, Oslo

Vil du vite mer om medvirkning og hvordan du kan få til en endring i ditt nabolag? Les mer her

Ny bok om medvirkning med barn og unge

Hvordan gjør vi medvirkning med barn og unge? Ung medvirkningKreativitet og konflikt i planlegging tar for seg hvordan medvirkning med barn og unge utspiller seg i praksis, i steds- og byutviklingsprosesser i norske kommuner. Antologien gir inspirasjon til forskere, studenter, kommunalt ansatte, planleggere og andre praktikere som jobber med medvirkning i by- og stedsutvikling. 

Boka er gjort tilgjengelig for alle gjennom åpen forskningspublisering. Trykk her for å laste den ned.

Hvordan kan unge best være medforskere og medvirkere når man skal etablere, utvikle og evaluere steder for ungdom?

Les mer om prosjektet her

……….

…………………

…………