Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder

Ungdom forteller oss at de ønsker seg et “sted å være”, mens de som jobber i kommunene sier de har ledige hus, lokaler eller tomter som kan bli brukt til nettopp dette – å lage gode ungdoms- alternativer i nærmiljøet. Det de mangler er kunnskap om hvordan man går fram når de ønsker å samarbeide med ungdom. UngHus har som mål å fikse ungdoms medvirkning i utvikling av ungdomssteder – en gang for alle.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Arbeidspakker

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………