Samarbeidspartnere

I prosjektet «Et sted å være ung» har vi jobbet sammen med ungdom og kommune-/bydels ansatte for å finne ut av hvordan ungdom kan inkluderes når det utvikles nye tilbud som omhandler dem.


————–

Bydeler i Oslo Kommune:

Østensjø

I bydel Østensjø har en gruppe ungdommer jobbet med innspill til nye Manglerud aktivitetshus. Ungdommene har forsket på hva som gjør et sted godt å være for ungdom på Manglerud og utviklet konkrete innspill til planene for utbyggingen.

I tillegg har ungdom fra Oppsal jobbet med et nytt planlagt ungdomstilbud på Oppsal samfunnshus. Ungdommene forsket på de eksisterende tilbudene på huset, intervjuet folk i nærområdet sitt, resite på befaring for å hente informasjon, samt utviklet ideer og innspill til det nye ungdomstilbudet.

Vestre Aker

Elever som tar faget «Innsats for andre» ved Hovseter skole har jobbet med det nye midlertidige ungdomshuset B7 på Hovseter. B7 skal på sikt flyttes inn på biblioteket til nye Hovseter skole. Ungdommene har forsket på nærområdet sitt, reist på befaring for å hente informasjon og vært med på å utforme selve huset og aktivitetene som tilbys til ungdom. De har også utarbeidet innspill til det nye ungdomshuset og biblioteket som skal bygges.

Grünerløkka

Frydenberg skole jobbet med Sinsen kulturhus. Ungdommene har forsket på hva som gjør et sted godt å være for ungdom i området, de har reist på befaring og utarbeidet konkrete innspill til hvordan Sinsen kulturhus kan bli enda bedre.

Alna

Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK) har gjestet ungdommer fra hele prosjektet som har reist på befaringer. Ungdommene som bruker huset har latt seg intervjue og delt sine erfaringer og synspunkter med de andre ungdommene i prosjektet.

Bydel Alna og Trosterudklubben har også arrangert prosjektsamling for alle forskere, ungdom og kommune-/bydelsansatte som har vært involvert i prosjektet.

I tillegg har en gruppe ungdom fra Almedie ved Trosterudklubben utforsket hvordan man kan reise på digital befaring under pandemien.

St. Hanshaugen

I bydel St. Hanshaugen har vi jobbet med ungdom som er ansatt i bydelen gjennom prosjektet Ung Ambassadør. Ungdommene har forsket på hvorfor det planlagte ungdomshuset i Stensparken ble forsinket og hvordan ungdom kan påvirke når prosesser stopper opp. De har forsket i arkiver, intervjuet politikere, journalister, prosjektledere i bydelen og Oslo kommune, gjennomført en spørreundersøkelse, presentert funnene sine i åpen halvtime med bydelsutvalget, samt publisert en kronikk i Vårt Oslo. Senere har en ny gruppe fra Ung Ambassadør jobbet med utformingen av det nye ungdomshuset.

Kommuner:

Tromsø

Vi har samarbeidet med produksjons- og kompetansesenteret Tvibit i Tromsø kommune. Sammen med ansatte og unge voksne som bruker huset har vi utarbeidet en spørreundersøkelse for å finne ut hvordan Tvibit kan nå ut til enda flere ungdommer enn de gjør i dag.

Tvibit har også arrangert prosjektsamling og befaring over to dager for alle ungdommer, forskere og kommune-/bydelsansatte i prosjektet.

Moss

I Moss kommune har en gruppe ungdommer jobbet med et nytt ungdomstilbud på Moss bibliotek. Ungdommene utviklet en spørreundersøkelse på vegne av kommunen, reiste på befaringer for å hente informasjon, samt utforsket hva ungdom i Moss ønsket at ungdomstilbudet skulle inneholde. Ungdommene utarbeidet konkrete innspill til både aktiviteter og interiør.

I tillegg har elever som tar faget «Innsats for andre» ved Rygge ungdomstilbud utforsket hva som er viktig for ungdom i «gamle» Rygge. Elevene utarbeidet en spørreundersøkelse og jobbet med innspill til hvordan Rygge kan bli et enda bedre sted for ungdom. De presenterte funn fra undersøkelsen og innspillene sine for ordfører Hanne Tollerud og andre politikere.

Drammen

Ungdom og ansatte i Drammen kommune har deltatt på prosjektsamling i Tromsø. Her var de på befaring på Tvibit for å få inspirasjon til ungdomstilbud til egen kommune.