UngBygg

UNGBYGG

Aktivitet:

Samskape fysiske omgivelser med unge som «masterplannere»

Innovasjon:

Modell for realisering av ideer som fysiske tiltak i ulike skalaer

Resultat:

Semi-permanente strukturer og utsmykninger med unges eierskap