UngErfar

UNGERFAR

I UngErfar skal vi samle erfaringer fra andre steder.

Aktivitet:

Kartlegge eksisterende ungdomshus sammen med unge

Innovasjon:

Struktur for «hurtigfeltarbeid» med analoge/digitale verktøy

Resultat:

Prosedyrer for studie- og inspirasjonsturer med lokal ungdom

Kontaktperson:

Monika Rosten, NOVA ved OsloMet