UngForsk

UNGFORSK

Aktivitet:

Følgeforskning av prosjektarbeidet i 8 lokale case

Innovasjon:

Metodisk verktøykasse og ressurser for ung medforsking

Resultat:

Ressursnettside og digitale verktøy for kvalitativ datainnsamling

Kontakt:

Aina Landsverk Hagen, AFI ved OsloMet