UngIdé

UNGIDÈ

Aktivitet:

Idéutvikling i workshops med kartmateriale, sosialt entreprenørskap

Innovasjon:

Digitalt format for overføring av unges ideer til planarbeid

Resultat:

Verktøy for innsamling og analyse av unges innspill og ideer

Kontakt:

Ingrid M. Tolstad, AFI ved OsloMet