UngMedia

UNGMEDIA

Aktivitet:

Medieteam dokumenterer og formidler prosjektresultater

Innovasjon:

Multimedial og inter/nasjonal kommunikasjonsportal

Resultat:

Spredning av lokale initiativ og forsterking av bærekraftige innovasjoner

Kontakt:

Ingar Brattbakk eller Nina Haslie, AFI ved OsloMet