UngStat

UNGSTAT

Arbeidspakken UngStat handler om statistikk.

Aktivitet:

Samle og systematisere det kvantitative kunnskapsgrunnlaget

Innovasjon:

Metodisk rammeverk rundt innsamling av statistiske data

Resultat:

Systematikk for statistisk kunnskapsinnhenting og bearbeiding

Kontakt:

Arbeidspakkeleder Svenn-Erik Mamelund, AFI ved OsloMet