Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere vil delta i felles samlinger og erfaringsutveksling, få prosess-støtte ved egne utviklingsprosjekter rundt «ungdomshus/steder», samt få tilgang på prototyper og metodikk.

Kommunale samarbeidspartnere i prosjektet

Øvrige partnere

FoU-partnere

Følgende enheter ved OsloMet – storbyuniversitetet:

Andre leverandører