Workshop: Intro til Husmanual

Agenda:

16.00 Velkommen og intro fra Aina og Sara

16.15 Intro til Husmanualen.

1. Vi svarer først på noen enkle spørsmål anonymt (pre-survey). Klikk her for å komme inn i spørreskjemaet.

2. Gå inn og utforsk den digitale ressursen.

3. Svar på post-survey her.

16.45 Vi jobber med erfaringsbanken

17.10 Presentasjoner

17.25 Oppsummering og veien videre